Tomasz Hanć

Tomasz Hanć

Doktor habilitowany nauk biologicznych, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, profesor UAM. Ukończył zaawansowane szkolenia z zakresu podejść tzw. III fali CBT: terapii akceptacji i zaangażowania (ACT i FACT), terapii schematów (ST) oraz terapii odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych (EMDR). Współpracuje z wiodącymi ośrodkami w obszarze zdrowia psychicznego, prowadząc specjalistyczne szkolenia i treningi dla psychologów, lekarzy i psychoterapeutów. Ustawicznie poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach oraz treningach psychoterapeutycznych, prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów.

Pomaga osobom dorosłym, dzieciom i nastolatkom z różnymi trudnościami, jednak szczególne miejsce w jego sercu mają zawsze klienci z ADHD. W pracy terapeutycznej stosuje metody o udowodnionej naukowo skuteczności.

Konferencja naukowa

Pracuje naukowo w Instytucie Biologii i Ewolucji Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, książek, rozdziałów oraz wykładów i wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych, poświęconych głównie ADHD, problematyce stresu i traumy oraz psychoterapii. Jest zaangażowanym popularyzatorem nauki oraz psychoterapii opartej na dowodach naukowych. Ceniony dydaktyk, szkoleniowiec, członek komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych oraz edukacyjnych związanych ze zdrowiem psychicznym. Członek polskich towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia, Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz towarzystw międzynarodowych: International Association for the Study of Human Growth and Clinical Auxology, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences.

Umów się na spotkanie

Droga ku dużym zmianom zaczyna się od małego kroku.
Zapoznaj się z ofertą, wybierz dla siebie najlepszą formę pomocy i umów się na pierwsze spotkanie.