Przegląd prasy

Doctor shows information on blackboard: adhd

ADHD: co dziś wiadomo o przyczynach i leczeniu

W lipcu 2013 roku Amerykańska Akademia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży opracowała przewodnik medyczny dla rodziców ADHD. Zebrano w nim najbardziej aktualne informacje na temat możliwych przyczyn, konsekwencji a także skuteczności różnych form terapii. Akademia rekomenduje farmakologiczną metodę jako najskuteczniejszą. Zwraca jednak uwagę, że leczenie powinno być kompleksowe, a wysoką skutecznością …

Czytaj więcej

Tablet computer and business objects

Tygodniowa intensywna poznawcza terapia PTSD

Tygodniowa intensywna poznawcza terapia PTSD jest tak samo skuteczna jak standardowa 3-mieisięczna i znacznie bardziej skuteczna od terapii wspierającej skoncentrowanej na emocjach. Ehlers i wsp. opublikowali w marcu 2014 roku w American Journal of Psychiatry wyniki badań nad skutecznością terapii zespołu stresu pourazowego (PTSD). Porównali efekty leczenia między grupami pacjentów: …

Czytaj więcej

stockxpertcom_id20884581_jpg_48b5ba8602e1be05c78e280aea70d945

Terapia schematu skuteczna w leczeniu zaburzeń osobowości

W latach 2006-2011 prowadzono w Danii badania nad skutecznością terapii schematu w leczeniu zaburzeń osobowości. Efekty terapii schematu porównywano ze zwyczajowymi formami leczenia. Po 3 latach od rozpoczęcia leczenia okazało się, że terapia schematu daje większe szanse wyzdrowienia, pacjenci lepiej funkcjonują społecznie i mają mniej epizodów depresji niż w przypadku …

Czytaj więcej