Warsztaty i treningi

COGNI prowadzi dostosowane do indywidualnych potrzeb:

 

Warsztaty i treningi

Treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców

Dla rodziców chcących zdobyć informacje na temat prawidłowości związanych z rozwojem dzieci i nastolatków, dokonać oceny stosowanych przez siebie metod wychowawczych i rozwinąć umiejętności skutecznego wpływania na zachowanie, samoocenę, osobowość dzieci.

dzieci

Treningi pracy z zachowaniami problemowymi dla rodziców, nauczycieli i opiekunów

Dla rodziców, nauczycieli, opiekunów, którzy szukają sposobów poradzenia sobie z konkretnymi zachowaniami problemowymi dzieci i nastolatków. Uczestnicy treningów zdobędą wiedzę na temat skutecznych metod behawioralnych w pracy z dziećmi z ADHD, zaburzeniami zachowania i zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, ale także z dziećmi lękowymi i nieśmiałymi.

Treningi umiejętności wychowawczych i pracy z zachowaniami problemowymi mogą, w zależności od potrzeb, obejmować: skuteczne metody wydawania poleceń, formułowania i egzekwowania zasad, pozytywnego wzmacniania pożądanych zachowań i eliminacji zachowań niepożądanych.

work

Trening skutecznej organizacji pracy

Dla osób, które doświadczają trudności w pracy i nauce, wynikających z mało efektywnej organizacji, trudności z koncentracją uwagi na zadaniach, wysokiego poziomu zmęczenia i obniżonej motywacji. Trening wykorzystuje techniki poznawcze i behawioralne w celu udoskonalenia własnego systemu pracy. Uczestnicy uczą się, między innymi, metod formułowania celów, strategii planowania działań i wzmacniania własnej motywacji.

Uczestnicy uczą się, między innymi:

 • metod formułowania celów
 • strategii planowania działań
 • wzmacniania własnej motywacji

stres

Trening radzenia sobie ze stresem

Dla osób doświadczających stresu w życiu zawodowym i prywatnym, z utrzymującym się napięciem i niepokojem. Trening obejmuje, między innymi, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania problemów, oceny rzeczywistego poziomu zagrożeń, radzenia sobie z uporczywym martwieniem się, podejmowania decyzji, redukcji poziomu negatywnych emocji i napięcia. Trening, w zależności od potrzeb, może obejmować także naukę skutecznych metod relaksacji (patrz: niżej)

lew

Trening relaksacji

dla osób doświadczających stresu, z ciągłym poczuciem napięcia i niepokoju. Trening pomoże także osobom, u których najbardziej dokuczliwe są somatyczne objawy i konsekwencje stresu, takie jak: ból mięśni, dolegliwości trawienne, trudności z oddychaniem. W ramach treningu zostanie wykonana analiza indywidualnego podłoża stresu oraz mechanizmów, które ten stan podtrzymują. uczestnicy nauczą się kilku metod relaksacji o udowodnionej skuteczności, z wykorzystaniem:

 • technik oddechowych,
 • wyobrażeniowych,
 • relaksacji mięśniowej,
 • uważności (mindfulness)
 • biofeedbacku

learn

Szkolenie ze skutecznych metod zapamiętywania i uczenia się

Dla osób, które chcą zwiększyć efektywność uczenia się i zapamiętywania, poszerzyć zasób stosowanych przez siebie technik pamięciowych. Uczestnicy treningu zdobędą wiedzę na temat podstaw uczenia się człowieka oraz sposobów przyswajania wiedzy, które mają największą skuteczność ze względu na funkcjonowanie mózgu.

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się:

 • z metodami organizacji i elaboracji wiedzy
 • pracy z dużymi fragmentami tekstu
 • mnemotechnikami ułatwiającymi zapamiętywanie
 • mapami pojęć

autoprezentacja

Trening autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej

Dla osób, które chcą zdobyć lub udoskonalić umiejętność pozytywnej autoprezentacji i komunikacji z ludźmi. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej, znaczenia gestów. Będą mieli możliwość poddania ocenie własnego sposobu komunikacji, autoprezentacji i uzyskają informacje zwrotne na temat tego, jak mogą być odbierani przez innych ludzi.

Trening jest przeznaczony dla osób pracujących zawodowo z ludźmi, nauczycieli, wykładowców, przedstawicieli handlowych itd., ale również dla osób, które nie są zadowolone ze sposobu, w jaki prezentują się w prywatnych sytuacjach.