Terapia własna dla przyszłych psychoterapeutów

old compass on vintage map 1732

Przyszłych terapeutów poznawczo-behawioralnych zapraszamy do podjęcia w COGNI terapii własnej, która jest jednym z kroków na drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zgodnie z wytycznymi Standardów Szkolenia w Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB, przyszły terapeuta, w ramach rozwoju osobistego, powinien odbyć nie mniej niż 100 godzin warsztatów i//lub terapii własnej.

Zapraszamy także aktywnych zawodowo terapeutów poznawczo-behawioralnych na superwizje koleżeńskie a psychoterapeutów innych nurtów na konsultacje.