Diagnoza psychologiczna

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

W ramach usług diagnostycznych oferujemy badania:

Badania neuropsychologiczne

służące ocenie funkcji poznawczych, takich jak na przykład pamięć, zdolność koncentracji uwagi, uczenia się oraz ogólnej inteligencji Badanego.

Badania neuropsychologiczne wykonywane są:

 • u pacjentów po udarach
 • gdy istnieje podejrzenie zmian demencyjnych
 • gdy istnieje ryzyko uszkodzenia układu nerwowego w wyniku wypadku
 • w celu oceny predyspozycji, mocnych i słabych stron Badanego

 

Diagnoza osobowości

Badania wykonywane są zwykle na potrzeby psychoterapii, w celu określenia przyczyn trudności doświadczanych przez Pacjenta.

Badanie osobowości może także pomóc w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie.

 

diagnoza zaburzeń psychicznych dzieci, młodzieży i dorosłych

Diagnozujemy między innymi:

 • depresję
 • zaburzenia lękowe, w tym: zespół lęku napadowego (napady paniki), fobie, lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia
 • ADHD
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia opozycyjno-buntownicze