O nas

hanc

Laboratorium Diagnozy i Terapii Psychologicznej „COGNI”

To bardzo konkretne podejście do pomocy psychologicznej, skoncentrowane na wnikliwej analizie aktualnych problemów i trudności, których doświadczasz w swoim życiu…

COGNI to gabinet psychologiczny działający od 2008 roku, świadczący usługi w zakresie psychoterapii, warsztatów i treningów, porad psychologicznych i diagnozy psychologicznej. Założycielem COGNI jest psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem,
dr Tomasz Hanć.

Psychoterapia odbywa się w nurcie poznawczo-behawioralnym. Decyzje dotyczące celu, metod pomocy psychologicznej, czasu trwania psychoterapii podejmowane są we współpracy z Pacjentem.

Gabinet specjalizuje się w leczeniu takich problemów jak:
lęki, fobie, nadmierny stres i niepokój, depresja, nieśmiałość, niesatysfakcjonujące relacje z ludźmi, bezsenność, nadwaga, ADHD, problemy wychowawcze.

Dr n. biol. Tomasz Hanć

Licencjonowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Wykształcenie i kwalifikacje
absolwent dwóch kierunków studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: biologii i psychologii oraz czteroletniego szkolenia w ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) (członka European Association for Behavioural and Cognitive Therapies – EABCT). Posiada certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego zaświadczający o spełnianiu standardów PTTPB i EABCT, akceptowany przez NFZ. Obecnie w trakcie szkolenia w zakresie terapii schematu. W pracy wykorzystuje także elementy uważności (mindfulness) i ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Psychoterapeuta specjalizujący się w terapii poznawczo-behawioralnej (praktyka w poradni zdrowia psychicznego i własnym gabinecie psychoterapii), pracownik naukowy zajmujący się problematyką z pogranicza biologii i psychologii, dydaktyk prowadzący  zajęcia z zakresu: budowy i fizjologii układu nerwowego, biologicznych podstaw zachowań, biologicznego i kulturowego uwarunkowania zaburzeń psychicznych, psychologii rozwoju człowieka, radzenia sobie ze stresem, metod uczenia się, doskonalenia umiejętności społecznych, metod badawczych stosowanych w psychologii, eksperymentów psychologicznych oraz terapii poznawczo-behawioralnej.

Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, książek i rozdziałów m.in. na temat biologicznych i psychospołecznych aspektów rozwoju dzieci z ADHD i neurobiologicznych efektów terapii poznawczo-behawiora lnej. Aktywny uczestnik międzynarodowych i krajowych konferencji.

Członkostwo w towarzystwach
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB)
Polskie Towarzystwo Antropologiczne (PTA)