Doctor shows information on blackboard: adhd

W lipcu 2013 roku Amerykańska Akademia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży opracowała przewodnik medyczny dla rodziców ADHD. Zebrano w nim najbardziej aktualne informacje na temat możliwych przyczyn, konsekwencji a także skuteczności różnych form terapii. Akademia rekomenduje farmakologiczną metodę jako najskuteczniejszą. Zwraca jednak uwagę, że leczenie powinno być kompleksowe, a wysoką skutecznością …

Czytaj więcej

Tablet computer and business objects

Tygodniowa intensywna poznawcza terapia PTSD jest tak samo skuteczna jak standardowa 3-mieisięczna i znacznie bardziej skuteczna od terapii wspierającej skoncentrowanej na emocjach. Ehlers i wsp. opublikowali w marcu 2014 roku w American Journal of Psychiatry wyniki badań nad skutecznością terapii zespołu stresu pourazowego (PTSD). Porównali efekty leczenia między grupami pacjentów: …

Czytaj więcej