Tygodniowa intensywna poznawcza terapia PTSD

news

Tygodniowa intensywna poznawcza terapia PTSD jest tak samo skuteczna jak standardowa 3-mieisięczna i znacznie bardziej skuteczna od terapii wspierającej skoncentrowanej na emocjach.

Ehlers i wsp. opublikowali w marcu 2014 roku w American Journal of Psychiatry wyniki badań nad skutecznością terapii zespołu stresu pourazowego (PTSD). Porównali efekty leczenia między grupami pacjentów: 1) uczestniczących w intensywnej terapii poznawczej trwającej około 7 dni, 2) uczestniczących w tradycyjnej terapii poznawczej, w której sesje terapeutyczne odbywały się raz w tygodniu przez 3 miesiące, 3) uczestniczących w 3-miesięcznej terapii wspierającej zorientowanej na emocje oraz 4) z grupy oczekującej na terapię, którzy przez 14 tygodni nie podejmowali żadnej formy leczenia. Po zakończeniu wszystkich terapii oceniano ile osób wyzdrowiało w skutek leczenia. Wyniki były następujące:

w grupie intensywnej terapii poznawczej wyzdrowiało 73% pacjentów
w grupie 3-miesięcznej terapii poznawczej 77%
w grupie 3-miesięcznej terapii wspierającej 43%
w grupie osób oczekujących na terapię 7%
Podsumowujące, intensywna terapia poznawcza trwająca tydzień miała podobną skuteczność jak tradycyjna terapia poznawcza. Obie terapie poznawcze miały znacznie większą skuteczność (o ponad 30% od terapii wspierającej.

Żródło: Ehlers et al. 2014. A Randomized Controlled Trial of 7-Day Intensive and Standard Weekly Cognitive Therapy for PTSD and Emotion-Focused Supportive Therapy. Am J Psychiatry 2014;171:294-304.

http://ajp.psychiatryonline.org/Article.aspx?ArticleID=1827766