Terapia schematu skuteczna w leczeniu zaburzeń osobowości

familyW latach 2006-2011 prowadzono w Danii badania nad skutecznością terapii schematu w leczeniu zaburzeń osobowości. Efekty terapii schematu porównywano ze zwyczajowymi formami leczenia. Po 3 latach od rozpoczęcia leczenia okazało się, że terapia schematu daje większe szanse wyzdrowienia, pacjenci lepiej funkcjonują społecznie i mają mniej epizodów depresji niż w przypadku innych form leczenia. Najlepsze efekty dawała terapia schematu z wykorzystaniem różnych form praktycznych ćwiczeń terapeutycznych.

Źródło: Bamelis L. L. M. et al. 2014. Results of Multicenter Randomized Controlled Trial of the Clinical Effectiveness of Schema Therapy for Personality Disorders. Am J Psychiatry 2014;171:305-322

http://ajp.psychiatryonline.org/article.aspx?articleID=1789152#